Irodánkat Dr. Őrlős Gábor ügyvéd, közgazdász jogász vezeti, aki gazdasági bűntető szakjogász is egyben.

Irodánk minden tagja hivatását szolgálatnak tekinti. Ügyfeleinket, megbízóinkat szívvel lélekkel képviseljük.

SZAKTERÜLETEK

büntetőjog és gazdasági jog

Fő profilunk. Irodánk teljes körű védelmet nyújt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva érintettjei egy büntetőeljárásnak, legyen szó sértettről, terheltről (gyanúsított vagy vádlott), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevőről. Fontos, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért célszerű, minél előbb szakszerű védelemről gondoskodni, hogy a védekezési stratégiát már az eljárás megindulását követően azonnal fel lehessen állítani. Irodánk a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel jár el az Ügyfelei érdekében, legyen szó közigazgatási, gazdasági vagy szabálysértési esetekről. Ebben az esetben is nagy hangsúlyt helyezünk a megelőzésre, ami azt jelenti, hogy garanciát vállalunk az állandó megbízóinkért, hogy amennyiben betartják az intelmeinket, kizárt a büntető vagy Nav eljárásban az elmarasztalás.

állandó komplex képviselet

Állandó megbízás esetén ügyfeleink részére folyamatos, teljes körű jogi, könyvelési, adójogi szolgáltatás keretében minden felmerülő jogi, könyvelési és adójogi kérdésben segítünk a mindennapi ügyvitel során felmerülő szerződések megszerkesztésétől az egyéb szakértői közreműködést igénylő problémák megoldásáig, minden szükséges területen és fórum előtt. Ebbe bele tartozik az ügyvezetők képzése, pályázatok figyelése, és megszerzése. Irodánk egyik fő profilja az „inkubáció”, mely a társaság alapításától a multi-nacionális céggé válásáig kíséri és segíti a cégvezetők munkáját. Segítjük képzésüket, döntéseiket, hogy ne a futottak még kategóriába tartozzanak. Ez jogi, adójogi, közgazdasági, fiskális, marketing, humán erőforrás kérdésekben való döntéshozatalt jelent. Ügyfélkörünknek meetingeket tartunk, ahol üzleti kapcsolat rendszerüket bővíthetik, és megismerkedhetnek szakembereinkkel, akik tapasztalataikkal segítik társaságuk tökéletes működését.

cégügyek, civil szervezetek

Ügyvédi irodánk húsz éves tapasztalattal rendelkezik cégügyek teljes körű intézésében. Legyen szó cégalapításról, változások cégnyilvántartásba történő bejegyzéséről, cégfelvásárlásról, vagy egy vállalkozás működésének a megszüntetéséről, keressen bennünket bizalommal.

ingatlanjog

A megbízást adó társaságok és magánszemélyek részére ingatlanok adásvételi szerződésének, egyéb az ingatlanhoz kötődő dokumentumoknak (haszonélvezeti jog alapítása, bérleti-, használati szerződések, opciós szerződések) elkészítése és ellenjegyzése, továbbá az illetékes földhivatal előtt az ingatlan-nyilvántartási eljárás során szükséges képviselet és feladatok ellátása, és a kapcsolódó adó-, pénzügyi-, hatósági tanácsadás, ügyintézés. Gyakorlott hitelügyintéző munkatársunk hitellel kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésre.

Ingatlan adásvételi szerződés esetén rugalmas időpontot, és alacsony árat tudunk biztosítani.

Az ingatlanjogi tevékenységünket saját illetőségű ingatlan franchise hálózat segíti.

gazdasági jogi, társasági jogi ügyek vitele

A gazdasági társaságok alapításával, cégadatok módosításával (ide értve a cégek átalakulásával) kapcsolatos dokumentumok elkészítése, a Cégbíróság előtti képviselet ellátása. A cégek működésével, gazdálkodásával kapcsolatos cégjogi-, vállalatvezetési – és egyéb jogi tudást és eljárást igénylő ügyintézés, úgyszintén a válságkezelési, vagyonértékelés- és rendezés, likviditási nehézségekkel küzdő társaságok talpra állítása területén szükséges tevékenység, valamint a csőd-, végelszámolási-, felszámolási eljárással, tovább társaságok törlésével kapcsolatos feladatok ellátása.

munkajog

Munkaszerződések, egyéb munkajogi vonatkozású dokumentumok elkészítése, illetve véleményezése, közreműködése a munkajogi felelősség, illetve a munkaszerződés megszűnésével kapcsolatos jogviták peren kívüli megegyezéssel történő rendezésében, illetve perbeli képviselet a munkaügyi peres eljárások során.

polgári jog

A magánjog szinte minden területén látunk el jogi tanácsadást, jogi ügyintézést, vállaljuk megállapodások, szerződések és kiegészítő dokumentumok elkészítését, jogviták esetén, a peren kívüli megegyezést szolgáló egyeztetések megszervezését és lefolytatását, továbbá a bíróságok, illetve más hatóságok előtt peres és nemperes eljárásokban történő képviselet.

adójog

Az iroda széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az adójog területén. NAV ellenőrzésben jártas munkatársunk áll rendelkezésükre, aki az eljárási szabályok teljes körű ismeretével rendelkezik, azáltal, hogy NAV munkatársként dolgozott. Adójogi tevékenységünk keretein belül ügyfeleinket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti eljárásokban, a kapcsolódó bírósági felülvizsgálatokban képviseljük, valamint vállalatok felvásárlása, átalakulása és egyéb tranzakciók során tanácsoljuk. Amennyiben a megelőzést elmulasztotta, úgy csapatunk segítséget nyújt az adóeljárásokban való közreműködésével a megállapított adók csökkentésében, valamint költségvetési csalás bűntettével vádolt ügyfelek védelmében is.

közigazgatási jogi feladatok ellátása

Az államigazgatási szervek, önkormányzatok gazdálkodásával, adózásával, költségvetési elszámolásával kapcsolatos szakértői tevékenység, továbbá államigazgatási szervek, hatóságok előtti képviselet ellátása.

vitarendezés

Viták, konfliktusok, személyes, vagy üzleti ellentétek az élet bármely szakaszában előfordulhatnak. Ügyvédi irodánk több évi tapasztalattal a birtokában nyújt segítséget e jogviták megelőzésében, békés lezárásában, vagy bírósági úton történő rendezésében.

hitelügyintézés

Irodánk profi hitelügyintéző munkatársa folyamatosan bővülő banki kapcsolataival arra törekszik, hogy ügyfeleink döntését megkönnyítve, személyre szabott hiteltanácsadással hozzájáruljon ahhoz, hogy az igényeiknek legmegfelelőbb hitelt választhassák ki. Szolgáltatásaink közé tartozik a CSOK ügyintézés, bankfüggetlen, személyre szabott hitelkonstrukciós kidolgozása, kamattámogatott hitelkonstrukciók ajánlása.

Ahol találkozhat velünk!

TV, rádió, nyilatkozatok, riportok